Disclaimer

Plug Unit Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Plug Unit Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Plug Unit Music opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Plug Unit Music alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Plug Unit Music niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Plug Unit Music worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Plug Unit Music uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Plug Unit Music worden onderhouden wordt afgewezen.